Organisatie


De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond en stelt zich ten doel:
 

Het bevorderen van de op lichamelijke activiteit gerichte sportieve recreatie en van de gereglementeerde sportbeoefening

  1. op een wijze, dat in beginsel iedereen hieraan optimaal kan deelnemen;
  2. rekening houdend met ieders aanleg, interesse en persoonlijke omstandigheden om aldus te komen tot volledige zelfontplooiing;
  3. mogelijkheden en voorwaarden scheppend ter bevordering van de zwemkunst in het kader van de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefening.

Om de doelstelling te bereiken is onder meer het volgende van belang: Het ondersteunen van de zelfwerkzaamheid en optimale vrijwillige medewerking aan de sportbeoefening van het kader en de leden van de vereniging. De vereniging bestaat dankzij de vrijwilligers en draait dankzij de vrijwillige inzet van al deze mensen. Al jaren lang - sinds 1967!

 

Vele handen maken licht werk: vrijwilligers

Om u een idee te geven wat er eigenlijk bij komt kijken om de vereniging draaiende te houden, volgt hieronder een opsomming van functies binnen onze vereniging.
 

In het zwembad - zwemleider A - zwemleider B - assistent zwemleider - uurleider - organisator diplomazwemmen - hulpkrachten diplomazwemmen - examencommissie diplomazwemmen - aqua senior instructeur - aqua trim instructeur - materiaalbeheerder - kassadienstmedewerker - opleidingscoördinator.
 

Buiten het zwembad - clubhuisbeheerder - evenementenorganisator, evenementenmedewerker, pr-medewerker  - contentmanager - leden- en contributie administratie - penningmeester - bestuurssecretaris - algemeen bestuurslid.


Veel mensen denken dat helpen betekent dat je alles moet weten en alles al moet kunnen. Dat is gelukkig niet waar ☺. Je staat er nooit alleen voor: in onze vereniging help of vervang je elkaar wanneer je niet weet hoe je iets moet aanpakken of wanneer je het te druk hebt met privézaken of je werk en niet kan komen helpen. Daarbij is het fantastisch om te zien dat de club gezond is en mensen graag komen zwemmen!
 

Een aantal andere voordelen van helpen in de vereniging:

  1. Je wordt nauw betrokken bij de club, leert veel mensen kennen en kunt veel betekenen voor je favoriete sport(club)!
  2. Jouw inzet zorgt ervoor dat de vereniging kan blijven draaien en iedereen (inclusief jezelf) kan blijven genieten van het zwemmen!
  3. Je wordt onderdeel van een super gezellig team!
  4. Naast overleg, samenwerken en elkaar ondersteunen, wordt er ook enorm veel gelachen.
  5. Een functie bij De Watervrienden Zevenaar staat goed op je CV! De Watervrienden Zevenaar is met 224 leden een vereniging van formaat. Je leert veel vaardigheden die je voordeel opleveren in je opleiding of je baan.  Helpen in de vereniging betekent dat je straks uit ervaring kunt spreken over het dragen van verantwoordelijkheid, samenwerken in een team, communicatie naar leden en inzicht in hoe een organisatie werkt. 

Heb je interesse om mee te helpen binnen onze vereniging? Wil je helpen en staat 'je functie' er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat kan via ons contactformulier, maar ook via 06-29473943. Je kan natuurlijk ook je interesse kenbaar maken aan de kassadienstmedewerker in het zwembad. Wij nemen dan contact met je op om je wensen en mogelijkheden te bespreken.

 

Samenstelling Bestuur

Een vereniging bestaat alleen als je leden hebt én een bestuur dat namens de leden zaken regelt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging. Eén keer per jaar legt het verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het bestuur is gegrondvest in de Statuten van de vereniging.
 

Veel mensen denken dat bestuurslid zijn automatisch betekent dat je alles moet weten en alles al moet kunnen. Dat is gelukkig niet waar ☺. Eigenschappen die bij een bestuurslid passen zijn vooral: verantwoordelijkheidsgevoel, samen kunnen werken en passie voor de sport. Bestuurswerk kost tijd, energie en doorzettingsvermogen om samen dingen voor elkaar krijgen. Maar je staat er nooit alleen voor: in ons bestuur help je of vervang je elkaar wanneer je niet weet hoe je iets moet aanpakken of wanneer je het te druk hebt met privézaken of je werk en je eenvoudigweg geen tijd hebt voor bestuurstaken. Daarbij is het fantastisch om te zien dat de club gezond is en mensen graag komen zwemmen!
 

Heb je interesse in een bestuursfunctie? Neem dan contact met ons op via bestuur@watervrienden-zevenaar.nl.  Wij nemen dan contact met je op om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

®2016 - De Watervrienden Zevenaar 
www.watervrienden-zevenaar.nl 
Clubhuis: Molenstraat 63 Zevenaar
Tel. 06-29473943 (op onze zwemtijden)
Terug naar boven