Contributie

De contributie wordt over 10 maanden per jaar geïnd, aan het einde van elke maand (= achteraf). De maanden juli en augustus innen wij niet.


Voor alle zwemonderdelen kan een ander contributiebedrag gelden. Bij de contributie is inbegrepen:
  • toegangsgeld tot het zwembad
  • lesgeld (inclusief gebruik materialen)
  • bondscontributie NCS
De vereniging kent doelstellingen welke de leden onderschrijven. De contributie is geen 'betaling' voor gegeven/te volgen zwemtraining, maar een bijdrage in de kosten opdat elk verenigingslid kan deelnemen en de vereniging aan haar doelstellingen kan voldoen. Het betreft hier uitdrukkelijk geen 'uitruil-relatie' tussen zwemtrainingen en geld.

De contributie is exclusief de kosten van afzwemmen zwemdiploma A. De kosten van afzwemmen zwemdiploma A bedragen € 15,00 per examen.
 
Kostensoort Zwemblok Frequentie Bedrag* 
Inschrijfgeld (administratiekosten)  per lid éénmalig € 10,00
Contributie Aqua Basis|Zwem ABC 45 minuten  maandelijks  € 18,71
Contributie Aqua Senior 45 minuten maandelijks € 18,71
Contributie Aqua Trim 45 minuten maandelijks € 18,71
Contributie Aqua Varia
  • Zwemvaardigheid
  • Snorkelen
  • Survival
45 minuten maandelijks € 18,71
* Prijzen per 01-04-2016 (zijn actuele prijzen!). Contributietarieven worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 

Vaker zwemmen dan één keer per week?

Indien u 2 keer per week wilt zwemmen, dan betaalt u anderhalf maal de basiscontributie. Dat is een korting van 50%!

Regeling voor Aqua Trim
Voor de leden van Aqua Trim geldt dat zij 2 keer per week kunnen zwemmen en dat daarvoor géén extra contributie verschuldigd is. U blijft dus de reguliere maandelijkse contributie betalen. Deze regeling gaat in op 5 september 2016. Het is een tijdelijke regeling. In het afgelopen zwemseizoen is dit initiatief gestart en het is de (kader)leden goed bevallen. Het bestuur heeft besloten dit initiatief in het seizoen 2016-2017 voort te zetten. De regeling wordt doorlopend geëvalueerd.
 

Zijn er meer dan 2 leden uit uw gezin betalend lid van onze zwemvereniging?

Dan is het nog aantrekkelijker om bij ons te zwemmen, want vanaf het 3e betalende gezinslid (per adres) ontvangt u 10% korting op de contributie. Dit wordt berekend voor het lid met de laagste contributie.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met de Leden- en Contributie Administratie van onze vereniging. Dat kan via het contactformulier of door het nummer 06-29473943 te bellen.
®2016 - De Watervrienden Zevenaar 
www.watervrienden-zevenaar.nl 
Clubhuis: Molenstraat 63 Zevenaar
Tel. 06-29473943 (op onze zwemtijden)
Terug naar boven