Aqua Basis

Zwemtijden: vrijdag 18:30-19:15 en 19:15-20:00


Foto's: diplomazwemmen 19 februari 2016.

Aqua Basis bestaat uit de lessen voor zwemdiploma’s A, B en C.

De opleiding voor het Zwemdiploma A voor kinderen, bevat drie zwemtoetsen die beoefend worden in het instructie- en recreatiebad. Dit zijn de:

 • Karel Kikker
  toets, die aangeeft dat er sprake is van watervrij zijn
 • Greet Goudvis
  toets, die aangeeft dat er al enkele slagen gezwommen kunnen worden op de rug en op de buik
 • Erica Eend
  toets, die aangeeft dat de kinderen technisch vaardig genoeg zijn voor het diepe water

Het toetsen gebeurt op het eigen zwemuur. De kinderen krijgen van deze toetsen een leuk zwembewijs (geen officieel diploma) mee naar huis. Op deze manier is het zowel voor kind als u duidelijk in welke fase van de opleiding uw kind zich bevindt. Na deze drie toetsen worden de verdere techniek en conditie verbeterd in het 25 meter bad totdat ze kunnen opgaan voor het afzwemmen van het Zwemdiploma A.

In het voortraject van de opleiding voor het Zwem-ABC, dus bij de opleiding voor het Zwemdiploma A worden – in willekeurige volgorde – de volgende vereiste basisvormen aangeleerd:

 • Te water gaan (Springen/duiken)
 • Onder water gaan/blijven
 • (Uit)Drijven
 • Watertrappen
 • Survival (Overleven/redden)
 • Schoolslag
 • Enkelvoudige rugslag
 • Borstcrawl
 • Rugcrawl
 • Draaien

Daarom moet voor het behalen van het zwemdiploma A rekening worden gehouden met een gemiddelde opleidingsduur van zeker twee jaar.
 

Na het behalen van het Zwemdiploma A gaat uw kind automatisch door met het verfijnen van de techniek, het aanleren van meerdere vaardigheden en het opvoeren van de conditie zodat het wordt “klaargestoomd” voor het afzwemmen van het zwemdiploma B en daarna zwemdiploma C. De gemiddelde opleidingsduur hiervoor is dan circa een jaar.
 

Het einddoelvan Aqua Basis (voldoende zwemvaardigheid en een basis hebben voor verder plezier in en rond het water) is nu bereikt. Voor een gemiddeld kind moet voor de totale opleiding voor het Aqua Basis rekening worden gehouden met een tijdsbestek van circa drie jaar.
 

Aqua Basis is een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier.
 

NB:
Bij kinderen die bij ons niet zijn gestart met hun zwemlessen kan het voorkomen dat na instromen blijkt dat zij niet goed mee kunnen komen in de lesgroep. In die gevallen zal er overleg plaats vinden met de ouders om die kinderen tijdelijk in een lagere lesgroep te plaatsen om de hiaten zo snel op te vullen zodat ze alsnog naar de beoogde lesgroep kunnen terugkeren. Onze uitgangspunten plezier (voor het kind) en kwaliteit (van de lessen) willen we zo handhaven.

Vorderingen

Wij werken met een registratiesysteem om de vorderingen van zoon/dochter goed te kunnen volgen. Deze lijsten worden ingevuld en bijgehouden. Als u de vorderingen van uw kind wilt zien, dan kunt u een afspraak maken met de uurleider, dan kan zij met u de vorderingen bespreken.

Polsbandjes bij Aqua basis | Zwem ABC

De Watervrienden Zevenaar staat bekend om haar kwaliteitsles bij het Zwem-ABC, gegeven door deskundige instructeurs. Cursisten leren op een veilige manier en met veel plezier zwemmen en ouders zijn zeker van gewaarborgde kwaliteit. Met de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranchede Licentie Zwem-ABC, wordt deze borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen gestimuleerd.
 

Onze vereniging is inmiddels gestart met het ‘Licentie-proof’ maken van de organisatie. Onderdeel hiervan is dat wij vanaf 6 november 2015 werken met polsbandjes voor de cursisten Zwem-ABC. Deze polsbandjes maken deel uit van het Veiligheidssysteem – hierdoor kunnen wij onze beginnende zwemmers nóg beter herkennen!
 

De bandjes zijn gekoppeld aan de te behalen diploma’s:

 • Karel Kikker – Rood bandje
 • Greet Goudvis – Oranje bandje
 • Erica Eend – Geel bandje
 • Diploma A afzwemmen – Groen bandje

Circa zes weken vóór het diploma A-afzwemmen delen wij aan de Erica Eend-zwemmers de groene bandjes uit.
 

Na het behalen van elk diploma wordt het oude bandje door ons ingenomen en het nieuwe afgegeven. Het groene bandje moet bij het examen A-diploma worden ingeleverd. De bandjes worden door onze vereniging éénmalig aan u in bruikleen (= kostenloos) gegeven. U hoeft dus géén extra kosten te maken, behalve bij verlies, dan vragen wij een vergoeding van € 2,= per bandje.
 

De diploma’s Karel Kikker, Greet Goudvis en Erica Eend blijven wij natuurlijk gewoon uitdelen!

Kledingeisen Diplomazwemmen

Voor de kledingeisen die gelden bij het afzwemmen van de diverse diploma’s, klikt u hier.

Informatie

Wilt u graag meer weten over Aqua Basis|Zwem ABC? Dat kan via ons contactformulier, maar ook via 06-29473943. U kunt natuurlijk ook uw interesse kenbaar maken aan de kassadienstmedewerker in het zwembad. Wij nemen dan contact met u op.
®2016 - De Watervrienden Zevenaar 
www.watervrienden-zevenaar.nl 
Clubhuis: Molenstraat 63 Zevenaar
Tel. 06-29473943 (op onze zwemtijden)
Terug naar boven