Algemeen

Lidmaatschap en mutaties

  • Gaat u verhuizen?
  • Verandert uw naam?
  • Verandert uw activiteit? (Denk aan proefzwemmen)
  • Is er sprake van langdurige ziekte?
  • Heeft u een andere bankrekening?
  • Heeft u andere vragen over uw lidmaatschap?

Neemt u dan contact op met de Leden- en Contributie Administratie van onze vereniging. Dat kan via het contactformulier of door het nummer 06-29473943 te bellen.
Onder Downloads onderaan deze webpagina treft u een "Mutatieformulier Lidmaatschap" aan.
 

*** Heeft u een MyClub-account van onze vereniging? Gebruikt u dan MyClub voor het doorgeven van mutaties. ***
 

Ongevallenverzekering

Ieder lid is gedurende verenigingsactiviteiten verzekerd voor ongevallen. Mocht zich een ongeval of iets dergelijks voordoen dan dient u dit onmiddellijk te melden aan de uurleider!
 

Proefzwemmen voor aspirant leden

Bij Aqua Trim en Aqua Senior is proefzwemmen mogelijk. Een aspirant-lid mag maximaal gedurende één maand zonder contributieverplichting zwemmen om kennis te maken met de vereniging. Wel dient vooraf het inschrijfgeld ad € 10,= te worden betaald. Dat kan via de betaalmodule welk onderdeel uitmaakt van het inschrijfformulier op de website.
 

Proefzwemmen geldt niet voor Aqua Basis|Zwem ABC en Aqua Varia. Proefzwemmen geldt ook niet voor personen die na beëindiging van hun lidmaatschap weer lid worden - zij kennen de vereniging en het zwemonderdeel immers al.


 

Bent u uw Lidmaatschapskaart kwijt?

Meldt u het verlies van uw Lidmaatschapskaart bij de Kassadienst van de vereniging. Tegen betaling van € 1,= ontvangt u zo snel mogelijk een nieuwe Lidmaatschapskaart.
 

 

Heeft u vragen over uw lidmaatschap? Neemt u dan contact met de Leden- en Contributie Administratie van onze vereniging. Dat kan via het contactformulier of door het nummer 06-29473943 te bellen.
 

Downloads

®2016 - De Watervrienden Zevenaar 
www.watervrienden-zevenaar.nl 
Clubhuis: Molenstraat 63 Zevenaar
Tel. 06-29473943 (op onze zwemtijden)
Terug naar boven